phone home menu search camera trash close cross menu1 menu1 menu1
Benebian Széchenyi terv
Belépés
Regisztráció
Szolgáltatásaink

 A szolgáltatási csoportok közül az alap szolgáltatások tekinthetőek általános, napi működéssel kapcsolatosnak, melyekhez a kiegészítő szolgáltatásokat a betelepült bérlők ingyenesen használhatják. Az inkubátorház irodákat, bútorokat, számítógépeket, vagy akár 24 órás felügyeletet kínálnak a betelepülőknek. Ez csupán az előfeltétele annak, hogy egy vállalkozás sikeresen el tudjon indulni. Az infrastruktúrával összefüggésben alap irodai eszközöket és szolgáltatásokat is nyújtunk a betelepült vállalkozások részére, ilyenek a titkári és recepciós szolgáltatások, levelek kezelése, faxolási, fénymásolási lehetőség, számítógépes hálózatok. Vállalkozásunk karbantartási szolgáltatás nyújtását biztosítja (ápolás, gondozás, ellenőrzés, helyreállítás - felújítás, javítás).

Ipari 4.0. tanácsadás és keretrendszer

Az internet és a technológiai fejlődése megteremti az emberek, gépek és vállalatok folyamatos összeköttetésben lévő hálózatát, és az értékteremtő folyamatok adatainak folyamatos megosztásával elérhetővé válik a versenyképes, a vevő számára teljesen testreszabott termék előállítása.

Szervezeti tanácsadás

Ha mindenki tudja, hogy kinek tartozik beszámolóval, tisztában van a feladataival és a felelősségeivel, akkor egy jól kialakított szervezeti struktúráról beszélhetünk. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő dokumentáció. Szolgáltatás keretén belül vállaljuk a dokumentációk elkészítését, szervezetfejlesztést szervezeti elemzéssel, személyre szabott akcióterv kidolgozását (változás, válságkezelés, egyéb területet célozva).

Hitel és befektetési tanácsadás

Ügyfeleink számára biztosítunk hitel és befektetési tanácsadást. Vállaljuk a KKV-k kockázatelemzését, számla,- hitel kibocsátási szerződések átvilágítását, közvetítő szerepet az ügyfelek és a magyar,- nemzetközi pénzpiac szereplői között.

HR tanácsadás

Ezen tanácsadói tevékenyég a vállalatoknak egy olyan segítséget nyújt, mellyel könnyebben boldogulhatnak a mai munkaerő piaci helyzetben, ezzel elősegítve a hatékony munkavégzést. Tanácsadás keretében vállaljuk a cégek személyre szabott HR stratégiájának kialakítását, (ezzel megoldva az ezzel kapcsolatos már fennálló problémát), az igazán tehetséges embereket felkutatásával, fejlesztésével és megtartásával, továbbá vállaljuk az üzleti célok összehangolását az emberi értékekkel, munkaerő megtartását, személyre szabott teljesítmény, tehetség menedzsmentet, és az elégedettségi vizsgálatot.

Kommunikáció, tárgyalás technikai tanácsadás

A technológia fejlődésével több kommunikációs csatorna alakult ki, így már különböző eszközökkel áthidalhatók a távolságok, amely nagyban segíti, a vállalatok és intézmények hatékony jelenlétét a gazdasági piacon.

Feladatunk, hogy segítsünk Ügyfeleinket az üzleti találkozókra való felkészülésben, tárgyalásokra való felkészülésben, hivatalos levél formai követelményeiben, kötelező etikett megismertetésében, hivatalos beszélgetés-protokollban, munkavállalókkal történő beszélgetés-helyzetek megismerésében, hatékonyság elősegítésében.

Nemzetközi kereskedelem, tolmácsolás és fordítás

Több éves szakmai háttérrel rendelkező munkatársunk segít ügyfeleink részére nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartásnál fellelhető idegen nyelvű kommunikációs problémák áthidalásában. Biztosítunk szakmai, üzleti szövegek fordítását és nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartáshoz szükséges tolmácsolást is.

 

Élhető munkahely kialakítása

Vállalatunk szakembere biztosít ügyfeleink részére egy olyan munkahely kialakítását, amely élhető és kellemes, harmonikus környezetet biztosít a Feng-shui segítségével. A Feng-shui alapelveivel megtalálhatóak az irodák és berendezések legkedvezőbb kialakítása és elhelyezkedése, amely pozitív hatással van, mind a munkavállalókra, vezetőségre és a partneri körre egyaránt, hiszen egy nyugodt környezetben a munkabírás is nő. A szolgáltatás keretében elvégezzük az állapot felmérést, javaslatokat dolgozunk ki és teljesítjük a tértisztítást.

Környezeti-fenntarthatósági és klímaváltozási tanácsadás

Napjainkban a vállalkozások egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a környezettudatos eszközök alkalmazására, ismeretek bővítésére.

Feladatunk, hogy teljes körű felvilágosítást és tanácsadást biztosításunk, vállaljuk a hatásvizsgálati és környezethasználati dokumentációk elkészítését, környezetvédelmi, fenntarthatósági jelentések elkészítését, naprakész információk begyűjtését a környezetvédelmi, klímaváltozási, klímafinanszírozási pályázatokról, továbbá az Ügyfeleink környezetvédelmi adatainak vizsgálatát, problémáinak azonosítását.

Design tervezői tanácsadás

A mai világban egyre kevesebb a szöveges felület, mivel a rohanó világ megköveteli a leggyorsabb információáramlásokat. Egy képen, videón, vizuális élményen keresztül tálalt információ könnyebben eljut a vevőkig, felkelti érdeklődésüket, ami által ügyfeleink nagyobb sikereket érhetnek el.

Feladatunk, hogy ismertessük az aktuális tervezői technikákat, módszereket, vállaljuk a javaslatok kidolgozását, arculattervezést és az egyedi grafika elkészítését.

Jogi tanácsadás

Szolgáltatásunk a kis-és középvállalkozások piacra jutását és piaci megjelenését segíti. A KKV-k teljes körű jogi tanácsadását biztosítjuk, ami magába foglalja a jogi témájú előadás(ok) tartását, jogi kérdések megválaszolását, jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatást, peren kívüli jogi segítségnyújtást, pártfogó ügyvédi képviseletet, bírósági eljárásban való részvételt, jogi dokumentumok készítését, polgári, vagy büntetőeljárásban való részvételt.

Pályázat figyelés és készítés

Vállalkozásunk fontos hangsúlyt helyez a naprakész információk összegyűjtésére a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.

A vállalkozások igényére szabottan segítünk a pályázati kiírások nyomon követésében, pályázatírás és projektmenedzsment feladatok elvégzésében, és a projekt utókövetésében való segítségnyújtásban.

Iparjogvédelmi tanácsadás

Az iparjogvédelmi szolgáltatásának célja, hogy a szellemi tulajdon védelmének érdekében segítséget nyújtson a kis- és középvállalkozások részére az oltalmi formákban való eligazodásban, azok kiválasztásában, az iparjogvédelmi adatbázisok használatában.

Feladatunk a különböző oltalmi formák (szabadalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom, védjegy) ismertetése, a nemzeti és nemzetközi bejelentés folyamatának ismertetése, az oltalmi formák megszerzésének és fenntartásának díjai ismertetése, a szabadalmi ügyvivők ajánlása az egyes oltalmi formákkal kapcsolatos jogok megsértésének esetei, jogkövetkezmények, jogorvoslati lehetőségek, iparjogvédelmi információforrások bemutatása, hazai és nemzetközi adatbázisokban szabadalom- és védjegykutatás és a bejelentési nyomtatványok, információs anyagok terjesztése.

 

Könyvelés, számviteli és gazdasági tanácsadás

A pénzügyi és üzleti folyamatok felmérése és fejlesztése által növelhető a vállalkozás hatékonysága, illetve csökkenthetőek a létező működési kockázatok.

Feladatunk, hogy segítséget nyújtsunk a számviteli szabályzatok megfelelő elkészítésében, létező szabályzatok felülvizsgálatában, számviteli nyilvántartások, a könyvvezetés folyamatos, szabályszerű működtetésében, esetlegesen felmerülő új gazdasági események kezelésében, adott tranzakciókat vagy folyamatokat érintő döntések előkészítésében és megalapozásában, számviteli folyamatok és információk feltérképezésében, rendszerezésében és a javaslatok kidolgozásában.

 

 

Rakománykezelés

Ügyfeleinknek szállítást segítő kiegészítő szolgáltatásként rakománykezelést is biztosítunk.

Segítséget nyújtunk a fuvarozott áruk, illetve az utasok csomagjainak be- és kirakodásához, áruszállító vasúti kocsi be- és kirakodásához. 

Eszközbérlet

Modern eszközparkunknak köszönhetően lehetőséget biztosítunk laptop bérlésére. 

E-learning

Célunk egy olyan online oktatási felület, keretrendszer kialakítása, amely az ügyfeleknek segítséget nyújt az feladatokhoz, berendezésekhez kapcsolatos ismeretek, oktatások egyszerű, bárhonnan elérhető bővítésére. Feladatunk igény szerint egy virtuális (felhő alapú) platform kialakítása, menedzselés a tanfolyam szervezéstől a tanúsításig, tananyagtartalmak digitalizálása, tananyagegységek létrehozása.

 

Befektetés ösztönzés

A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a tőke beáramlás elősegítése, ösztönzése, így a szolgáltatás keretében vállaljuk a befektetői ajánlatok fogadását, befektetői anyagok készítését, befektetési lehetőségek vizsgálatát, piackutatást, ajánlott pénzügyi-gazdasági konstrukciók elemzését, együttműködő partnerek keresését, partneri kapcsolatok létrehozását, PR és lobbi tevékenységeket.

Robotika automatizálás

A jelenlegi gazdasági környezetben a műszaki lehetőségek és az emberi igények egymásra hatása jelentős. Az igények növekedésével a hatékonyabb tömeggyártás vált fő céllá, ezáltal az előállítás, gyártás automatizálva, gépesítve lett. Biztosítjuk a költséghatékony, kedvezőbb gyártási folyamatok alkalmazását, automatizált gyártási feladatok ellátását, egyedi szerelési feladatok elvégzését, mérési, gyártás közbeni, ellenőrzési feladatok elvégzését.